Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki złomem
Tu jesteś: Strona głównaAktualnościRealizacja Projektów
Aktualności
1348667087_rola_1
Realizacja Projektów
26 września 2011

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Firma „MAT” Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Matynia realizuje  projekty pn.

Wzrost konkurencyjności firmy PPW MAT poprzez inwestycję w innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji kruszyw”

na podstawie umowy UDA-RPLD.03.02.00-00-048/12-00  w ramach działania :

II.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw,  RPO WŁ na lata 2007-2013

 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie: III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy P.P.W MAT poprzez inwestycję w innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu”

Nr. umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-236/11-00 z dnia 13.04.2012 r.

oraz zrealizowana

Działanie: III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy MAT poprzez intensywny rozwój usług w branży wyburzeniowej”

Nr. umowy: UDA-RPLD.03.06.00-00-149/11-00 z dnia 13.04.2012 r.


Ochrona środowiska

Ochrona Środowiska

Dbałość o środowisko

  • Działamy w zgodzie z ustawodactwem Prawa Ochrony Środowiska ciągle dostosowując się do nowych regulacji prawnych.
  • Posiadamy odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
  • Prace prowadzimy z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dbamy, aby odpady, które zbieramy zostały odpowiednio zagospodarowane poprzez recykling w maksymalnie możliwym stopniu.
  • Odpady przekazujemy wyłącznie odbiorcom posiadającym stosowne pozwolenia.
czytaj więcej